Arkkitehtuuri ja määritykset – opi toimivat työtavat (1 pv) Helsinki

23.10.2017, 9-16:00

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu määritysprojektien osallistujille, projektipäälliköille sekä määrittelijöille. Tunnet joitakin työtapoja, mutta haluat tehostaa työskentelyäsi ja tietää, millaiset työtavat toimivat käytännössä.

Esitiedot

Käytännön kokemus määritysprojekteista.

Oppimistavoite

Kurssilainen oppii hyödyntämään arkkitehtuurityötä määritysprojekteissa.

Kurssin kuvaus

Liiketoiminnan vaatimusten ja toiminnallisten tarpeiden kuvaamiseen on monia eri työtapoja. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan karkealla tasolla toiminnalliset tarpeet, prosesseilla suunnitellaan työtavat. IT-ratkaisujen suunnittelussa tuotetaan erilaisia arkkitehtuurikuvauksia, näiden lisäksi saatetaan tuottaa vielä perinteisiä määrityksiäkin, kirjoittamalla käyttötapauksia tai vaatimusluetteloita. Parhaimmillaan eri työtavat tukevat toisiaan, pahimmillaan tehdään paljon päällekkäistä työtä ja lopputuloksena on lähinnä sekaannus. Arkkitehtuuri ja määritykset kurssi avaa määritysprojektien osallistujille näkökulmia arkkitehtuurityön hyödyntämiseen.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Anna Aaltonen, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus arkkitehtuurityöstä organisaation omana arkkitehtinä ja konsulttina. Anna tuntee kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet ja on soveltanut niitä erilaisissa organisaatioissa ja käyttötilanteissa. Hän on ollut vastuussa kokonaisarkkitehtuurista ja sen jalkautuksesta mm. Fortumin pääarkkitehdin roolissa. Käytännönläheistä näkemystä soveltamisesta on kertynyt kymmenien arkkitehtuuriprojektien myötä. Anna on aktiivinen toimija Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä ja toimi isännistön jäsenenä vuosina 2010-2012 ja 2015. Voit tutustua Annan ajatuksiin mm. Coalan blogissa.

Hinta

750 eur + alv. Sisältää kahvit ja lounaan.

Kurssin aikataulu

9:00-16:00
Aamukahvi 8.30-9.00, Lounas 11.30-12.30, Päivä päättyy 16.00

Kurssin sisältö

Kehittämismenetelmien esittely esimerkkien avulla

• Kokonaisarkkitehtuurin nivominen
• Prosessien mallintaminen ja kehittäminen
• Ratkaisuarkkitehtuuri
• Vaatimukset ja käyttötapaukset
• Tietojen mallintaminen

Arkkitehtuuri ja määritykset

• Kokonaisuus ja eri työtapojen suhde toisiinsa
• Kehittämisen työvaiheet
• Arkkitehtuurin ja määritysten käyttö kehittämistyön eri vaiheissa
• Toiveiden tynnyri ja sen analysointi
• Kehittämiseen liittyvät standardit, menetelmät ja työkalut
• Vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn

Valitse oikeat työtavat eri kehittämistehtäviin

• Valmisohjelmiston valinta ja käyttöönotto
• Digitalisointi ja prosessien automatisointi
• Tietojen hyötykäyttö
• Strateginen tahtotila ja liiketoimintamallin muutos

Työnjaollisia kysymyksiä

• Organisaatiokulttuuri ja työtavat
• Työnjako: liiketoiminta, tietohallinto ja IT-yksikkö
• Miten vältän turhaa työtä? Mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa?
• Yhteistyö ohjelmistotoimittajan kanssa

Yhteenveto