Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen – opi toimivat työtavat (2 pv) Helsinki

19.-20.12.2017, 9-16:00

Kenelle?

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen – opi toimivat työtavat -kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka mallintavat, kuvaavat tai osallistuvat kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmien kuvaamiseen.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia. Edeltävänä kurssina voit käydä kurssin Kokonaisarkkitehtuurin käynnistys tai toisin päin.

Oppimistavoite

Kurssilainen tietää millaisia kuvauksia eri viitekehyksissä on ja osaa laatia keskeisiä kuvauksia. Kurssilainen on tietoinen kuvaamisen sudenkuopista ja haasteista.
Kurssilainen oppii erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin toisistaan.

Kurssin kuvaus

Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tällä kurssilla kuulet, mitkä perusmallit ovat toimineet käytännössä ja opit laatimaan niitä. JHS 179 suosituksesta on ilmestynyt uusi versio, joten kuulet myös uusimmat piirteet ja opit käyttämään niitä.

Mallinnuksen tiellä on myös erilaisia sudenkuoppia ja haasteita. Kurssi antaa vinkkejä, miten vältät sudenkuopat ja taklaat haasteet ja saat kuvauksista riittävän hyviä. Opit myös erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset toisistaan.
Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Tarja Raussi Coalasta. Hänellä on pitkä kokemus mallintamistyöstä eri ympäristöissä ja käytännönläheinen suhtautuminen erilaisiin standardeihin. Tarja on ollut päävastuullisena laatimassa Valtionvarainministeriön ensimmäisiä valmennuksia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista. Hän oli mukana JHS 179 suosituksen päivitystyössä. Tarja toimi Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön isännistössä 2012 – 2015 ja on edelleen aktiivinen jäsen. Tarjan ajatuksiin voit tutustua Coalan blogissa. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilista.

Hinta

1400 eur + alv. Sisältää kahvit ja lounaan.

Kurssin aikataulu

Aamukahvi 8.30 – 9.00, Lounas 11.30 – 12.30, Päivä päättyy 16.00

 

Kurssin sisältö

1. päivä

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen

• Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi lyhyesti – mistä kannattaa aloittaa ja kuka tekee
• Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset eri viitekehyksissä (JHS 179, Kartturi, TOGAF®)
• JHS 179 peruskuvaukset – miksi juuri nämä?
• Kokonaisarkkitehtuuri vs. ratkaisuarkkitehtuuri
• Mikä on kuvausten riittävä tarkkuustaso?
• Mallintamisen sudenkuopat
• Kuinka onnistun?

Mallintamista ohjaava tieto ja sen kuvaaminen

• Kehittämisen reunaehdot, esim. lait ja säädökset, standardit, toimialakohtaiset ohjeistukset
• Mitä ovat viite- ja sidosarkkitehtuurit? Miksi niitä tarvitaan?
• Miten arkkitehtuuriperiaatteet ja –linjaukset luodaan ja mihin ne vaikuttavat?
• Strategiasta kehittämisvaatimuksiin
• Kyvykkyydet (capabilities) – mitä ne ovat ja miten vaikuttavat?
• Miten määrittelen kokonaisarkkitehtuurin tavoitteen ja rajaukset?

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys

• Erilaiset toimijat ja heidän kehittämistoiveensa organisaatiolle
• Toiminnan palvelualueet ja niiden palveluiden kuvaaminen
• Mikä merkitys on prosessikartan ja prosessien välisten tietovirtojen kuvaamisella?
• Prosessien kuvaamisen tarkkuustaso: kaaviot ja sanalliset kuvaukset

Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys

  • Sanasto eli terminologia
  • Tietoryhmien tunnistaminen

2. päivä

Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys (jatkuu)

  • Käsitteet ja käsitemalli
  • Perustietovarannot

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys

• Järjestelmäkartta ja –inventaario – mitä hyötyä?
• Tietojärjestelmäpalvelut – mikä on ”oikea” taso?
• Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus
• Integraatioiden suunnittelu: loogiset ja fyysiset rajapinnat

Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset

• Teknologialinjaukset ja –valinnat
• Teknologiapalvelut – mitä ne ovat?
• Looginen alustajäsennys
• Mistä muista kuvauksista voisi olla hyötyä?

Arkkitehtuurinäkökulmien yhdistäminen

• Arkkitehtuurin kerrosnäkymä –kaavio – osakokonaisuuden KA yhdessä kuvassa
• Ristiviitematriisit prosessit – tiedot, prosessit – järjestelmät, järjestelmät – tiedot
• Erilaiset tietovirtakuvaukset: esim. tietovirrat toimijoiden tai tietovarantojen välillä

Suunnittelun lopputuotos: Toimeenpanosuunnitelma ja sen liitteet

Kuvausten versiointi ja julkaisu

• Kuvausten nimeämis- ja versiointiperiaatteet
• Kuvausten talletus ja julkaisu
• Välineiden merkitys työskentelylle ja kokonaisarkkitehtuurin hallittavuudelle

Arkkitehtuurin viitekehyksien päivitykset

• Katsaus tiedossa oleviin tuleviin muutoksiin ja uusiin asioihin

Yhteenveto