Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti (2 pv) Helsinki

1.-2.3.2018, 9-16:00

Kenelle?
Henkilöille, joiden työnkuvaan kuuluu kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen. Yrityskohtaisena kurssina suosittu kurssi nyt tarjolla. Tältä kurssilta saat tehokkaan aloituksen omalle arkkitehtuuritoiminnollesi. Soveltuu myös julkissektorille.

Esitiedot
Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite
Kurssin jälkeen pystyt sekä käynnistämään arkkitehtuuritoiminnon että sen jäsenenä tuottamaan useimmin tarvittavat peruskuvaukset.

Kurssin kuvaus
Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Alussa käydään läpi lyhyesti käynnistyksen ja haltuunoton parhaat palat, seuraavaksi teemme arkkitehtuurissa tarvittavat oleellisimmat kuvaukset harjoitusten kera ja lopussa on vielä tiivistelmä tietoarkkitehtuurikurssistamme. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tietoarkkitehtuuri on yksi haastavimpia osioita, sitä voi lähestyä monella tavalla. Kurssilla kerromme miten tietoarkkitehtuurin eri lähestymistavat suhtautuvat toisiinsa. Lisää kulmakerrointa tuovat kokonaisarkkitehtuuritoiminnon käynnistämisen haasteet, vinkeillämme vältät alkuvaiheen ensimmäiset miinat.

Kouluttaja
Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on jo viidentoista vuoden ajalta. Annalle arkkitehtuuri on työ ja harrastus – nimittäin kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä
toimiminen. Anna on intohimoinen mallintaja, joka innostuu aina uusista haasteista, eivätkä perinteisetkään ongelmat ole hänelle vieraita. Vaikka laskutuksen prosessien kuvaaminen voi kuulostaa tylsältä, on se asiakkaan liiketoiminnalle merkittävä asia saada haltuun. Annan koulutuksissa pääseekin tutustumaan
monenlaisin esimerkkeihin. Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet. Sertifikaattejakin piisaa, kuten konsulteilla tyypillisesti. Mutta käytännön kokemusta ei voita mikään ja sitä on kertynyt useista erilaisista organisaatioista ja käyttötilanteissa kymmenien arkkitehtuuriprojektien myötä.

Hinta
1000 eur + alv. Sisältää kahvit ja lounaan.

Ohjelma

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuritoimintoon

Mitä on kokonaisarkkitehtuuri ja mihin sitä voi käyttää

 • Arkkitehtuurinäkökulmien esittely sekä liiketoimintamalli
 • Arkkitehtuurin hyödyntämistavat käytännössä
 • Siirtyminen nykytilasta tavoitetilaan

 Miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy muuhun kehittämiseen?

 • Kehittämisen kokonaisuus
 • Avattuna tarkemmin seuraavien osalta: projektityö, IT-ratkaisujen kehittäminen sekä IT palvelunhallinta

Mitä muuta kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttämiseksi tarvitaan?

 • Välineet, ohjeistus, roolit ja työnjako

Kuinka kuvaan ohjaavan tiedon ja toiminta-arkkitehtuurin

Johdanto mallinnustapaan (todetaan sovellettavat notaatiot ja kehikot)

Ohjaavan tiedon kuvaaminen (sisältää harjoituksia)

 • Arkkitehtuuriperiaatteet / linjaukset
 • Velvoittavat arkkitehtuurit / Sidosarkkitehtuurit
 • Strategiat
 • Lait ja muut reunaehdot

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen (sisältää harjoituksia)

 • Sidosryhmät ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus (ml. roolit)
 • Palveluiden tunnistaminen
 • Liiketoimintamalli (Business model canvas) ja mihin se liittyy
 • Prosessit sekä liittymä prosessien kehittämiseen

Kuinka kuvaan tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja teknologiat

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (sisältää harjoituksia)

 • Tietojärjestelmät, tietojärjestelmäkartta
 • Tietojärjestelmäpalvelut
 • Looginen järjestelmäjäsennys
 • Integraatiot

 Teknologia

 • Teknologiat
 • Infra-palvelut ja alustat

Kuinka kuvaan tietoarkkitehtuurin

 • Mitä kaikkea kuuluu tietoarkkitehtuurin?
 • Tietovarannot (sisältää harjoituksia) ja mitä tietovarantojen tunnistamisella haetaan
 • Päätietoryhmät (sisältää harjoituksia), eli tietojoukkojen tunnistaminen karkealla tasolla
 • Liiketoiminnan käsitemalli (sisältää harjoituksia) ja mallinnustavan esittely vaiheittain
 • Miten tietomalli liittyy käsitemalliin ja miten eroaa siitä
 • Tietomallien mallinnustavan esittely

Yhteenvedot ja kertaus

Useimmiten tarvittavat yhteenvedot

 • Prosessit – Tiedot
 • Tietojärjestelmät – Tiedot
 • Prosessit – Tietojärjestelmät

Koko kurssin loppuyhteenveto