Tehokas vaatimusmäärittely (2 pv) Helsinki

22.-23.1.2018, 9-16:00

Kenelle?
Tehokas vaatimusmäärittely sopii määrittelijöille ja projektipäälliköille, joiden tulee osata valita oikea lähestymistapa ja tarkkuustaso vaatimusmäärittelyyn.

Esitiedot
Ei esitietovaatimuksia.

Oppimistavoite
Kurssilainen tietää miten vaatimusmäärittelyn tavat vaihtelevat erityyppisissä projekteissa. Kurssilainen osaa valita omaan projektiinsa sopivan lähestymistavan ja
kuvausten tarkkuustason.

Kurssin kuvaus
”Eihän ketterässä tai leanissa projektissa tarvita vaatimusmäärittelyä!” Jos ei, niin millä perusteella sitten sovellus tai järjestelmä rakennetaan tai hankitaan? Osalle vaatimusmäärittely voi tarkoittaa runsasta määrää paperia ja kankeaa menettelyä. Joskus tarvitaan perusteellisempaa kuvaamista. Haasteena onkin tunnistaa, mikä on riittävä taso ja mitä kuvauksia oikeasti tarvitaan.

Tehokas vaatimusmäärittely –kurssilla paneudutaan sopivien vaatimusten kuvaustapojen ja tarkkuustasojen löytämiseen eri tilanteissa.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Tarja Raussi, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös kokemusta järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja on mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksia voit lukea Coalan blogista.

Hinta

1400 eur + alv. Sisältää kahvit ja lounaan.

Kurssin aikataulu

Aamukahvi 8.30 – 9.00, Lounas 11.30 – 12.30, Päivä päättyy 16.00

 

Kurssin sisältö

1. päivä
Mitä vaatimuskuvauksia oikeasti tarvitaan?
• Miksi vaatimukset pitää kuvata? Entä jos ei kuvata?
• Pitää tietää: Kenelle? Mitä toiminnallisuutta? Mitä tietoja? Mitä laatuvaatimuksia? Onko reunaehtoja? Entä liittymiä muihin järjestelmiin?

Vaatimusmäärittely erityyppisissä projekteissa
• Erityyppiset projektit: perinteinen / iteratiivinen, ketterä, lean
• Mitä julkishallinnon hankintasäännöt edellyttävät?
• Mikä on kuvausten riittävä tarkkuustaso?
• Harjoitus

Tehokkaat työskentelytavat
• Tehokas tarvekartoitus
• Erilaisiin tilanteisiin erilaiset vaatimusten työstötavat
• Vaatimusmäärittelyn sudenkuopat, kuinka onnistun?
• Harjoitus

Vaatimusmäärittelykuvaukset ketterässä ja leanissa projektissa
• Käyttäjätarinat (user stories)
• Laajat tarinat (epics)
• Vaatimusten liiketoiminta-arvo (business value)
• Tuotteen kehitysjono eli Product backlog – mikä se on?
• Vaatimusten priorisointi
• Sprintin tehtävälista eli Sprint backlog – mikä on riittävää?
• Tarvitaanko muita kuvauksia? Yleensä kyllä
• Harjoituksia

2. päivä
Vaatimusmäärittelykuvaukset perinteisemmässä projektissa
• Kenelle: Käyttäjäryhmät ja sidosryhmät
• Mitä toiminnallisuutta: vaatimustaulukot, käyttötapaukset
• Mitä tietoja: tietoluettelot, käsitemallit
• Järjestelmien välisten liittymien kuvaaminen
• Tarvitseeko käyttöliittymää kuvata?
• Harjoituksia

Entä laatuvaatimukset?
• Ei-toiminnalliset vaatimukset järjestelmän laadun mittareina

Vaatimusten laatu projektien onnistumisessa
• Mitä tarkoitetaan vaatimusten laadulla?
• Ei byrokratiaa, vaan käytännönläheistä laadunhallintaa
• Tehokkaat laadunhallintamenetelmät

Vaatimusten hyödyntäminen ja hallinta
• Pitääkö vaatimuksia tarkentaa?
• Vaatimusten ja niiden muutostenhallinta – miksi?