Coala kurssit

Monissa Coalan toimeksiannoissa yksi tehtävä on siirtää osaamista tilaajan organisaatioon. Silloin pidämme pienimuotoisia koulutuksia osana toimeksiantoa. Asiakkaiden tarpeet ovat usein samankaltaisia, joten tarjoamme tietyt koulutukset myös avoimina kursseina. Kurssilla on mukavampaa, kun siellä on muitakin mukana!

Kurssitarjontamme ja sisällöt ovat itse kehittämiämme. Tuotamme kursseja alueille, joihin muilla ei ole tarjontaa, mutta asiakaskunnassamme selvää tarvetta. Koulutamme vain aiheita, joista meillä on laaja käytännön kokemus. Paras kurssi antaa eväät käytännön työhön.

Kurssit ilmoittautumistietoineen alla. Teemme yhteistyötä muiden kurssijärjestäjien kanssa, niinpä kurssimme löytyvät Oppia.fi kurssivalikoimasta.

Kurssien aikataulut alla, yrityskohtaisia voi tilata normaalisti, kaikki kurssimme löydät kurssiesitteestä.

Tehokas vaatimusmäärittely (2 pv) Helsinki

29.-30.8.2017, 9-16:00

”Eihän ketterässä tai leanissa projektissa tarvita vaatimusmäärittelyä!” Jos ei, niin millä perusteella sitten sovellus tai järjestelmä rakennetaan tai hankitaan? Osalle vaatimusmäärittely voi tarkoittaa runsasta määrää paperia ja kankeaa menettelyä. Joskus tarvitaan perusteellisempaa kuvaamista. Haasteena onkin tunnistaa, mikä on riittävä taso ja mitä kuvauksia oikeasti tarvitaan.

Tehokas vaatimusmäärittely –kurssilla paneudutaan sopivien vaatimusten kuvaustapojen ja tarkkuustasojen löytämiseen eri tilanteissa.

Kokonaisarkkitehtuurin käynnistys (1 pv) Helsinki

11.9.2017, 9:00-16:00

Kokonaisarkkitehtuuria tehdään ja se ymmärretään monella eri tavalla. Onnistumiseen ei ole yhtä keittokirjaa, vaan kokonaisarkkitehtuuri kannattaa sovittaa organisaation tarpeisiin ja resursseihin. Kun ymmärrät tietyt asiat, osaat valita organisaatiollesi sopivan lähestymistavan.

Kurssilla avataan kokonaisarkkitehtuurin sisältöä ja sen käyttötapoja. Lisäksi kerrotaan tarvittavista toimenpiteistä ja päätöksistä. Tie onnistumiseen varmistuu vielä realistisella etenemissuunnitelmalla ja viestinnällä.

Kurssimateriaali sisältää esimerkkejä, joten ei haittaa vaikka arkkitehtuuriterminologia olisi sinulle vierasta. Lisäksi käynnistyksen suunnittelun ja organisoinnin kannalta ei ole tarvetta osata arkkitehtuurin tekemistä syvällisesti, ennemminkin on kyse organisaatioiden toimintatapojen ymmärryksestä.

Kokonaisarkkitehtuurin haltuunotto (1 pv) Helsinki

12.9.2017, 9:00-16:00

Kokonaisarkkitehtuurin tekeminen ei ole enää uutta, vaan monessa organisaatiossa on kokemusta muutamien vuosien ajalta. Kaikki ei ehkä ole mennyt suunnitelmien mukaan, takana voi olla uudelleenaloituksiakin. Siirtyminen hallittuun toimintatapaan alkuinnostuksen jälkeen ei aina ole ihan helppoa. Myös odotukset ovat kasvaneet ja mukaan on tullut sekä realismia että kritiikkiä. Miten tässä tilanteessa päästään eteenpäin?

Kurssilla käydään läpi tyypillisiä tilanteita ja kerrotaan käytännön ratkaisutavoista. Kurssilla saat esimerkkejä ja vinkkejä siihen miten teet kokonaisarkkitehtuurin haltuunoton tarvittavilla osa-alueilla. Kurssi pohjautuu käytännön kokemuksiin eri toimialoilla olevista monen kokoisista organisaatioista.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen – opi toimivat työtavat (2 pv) Helsinki

18.-19.9.2017, 9-16:00

Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tällä kurssilla kuulet, mitkä perusmallit ovat toimineet käytännössä ja opit laatimaan niitä.

Mallinnuksen tiellä on myös erilaisia sudenkuoppia ja haasteita. Kurssi antaa vinkkejä, miten vältät sudenkuopat ja taklaat haasteet ja saat kuvauksista riittävän hyviä. Opit myös erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset toisistaan. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia.

Kokonaisarkkitehtuurivälineen onnistunut hankinta (1 pv) Helsinki

29.9.2017, 9-16:00

Kokonaisarkkitehtuuriin ei kannata lähteä väline edellä, mutta yllättävän pian tarvitaan joku väline. Netistä löytyvät vertailukriteeristöt johtavat helposti välineeseen, jossa on eniten ominaisuuksia. Niitä lukiessa hämmennys vain kasvaa. Välineet eivät toki muuksi muutu, vaikka valinnan tekisi miten päin tahansa. Väärin tunnistetut vaatimukset kuitenkin haittaavat enemmän kuin arvaisikaan. Ne sulkevat turhaan joitain välineitä pois, toisaalta oleellisten toiminnallisuuksien puuttuminen kostautuu.

Johdanto ArchiMate® 3 kuvauskieleen (1pv) Helsinki

3.10.2017, 9-16:00

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen. Elementit ja niiden käyttötarkoitus tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla.

Osallistuja saa yleiskuvan ArchiMate®-kuvauskielestä ja sen käyttömahdollisuuksista. Hän oppii mallintamaan keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin kaavioita ArchiMate®-kuvauskielellä

BiZZdesign Enterprise Studio Training tooltraining (1pv) Helsinki

4.10.2017, 9-16:00

Understand how BiZZdesign software helps you model, analyze and transform the structure of your organization. You’ll learn how to apply the ArchiMate language through BiZZdesign’s software.

Arkkitehtuuri ja määritykset – opi toimivat työtavat (1 pv) Helsinki

23.10.2017, 9-16:00

Liiketoiminnan vaatimusten ja toiminnallisten tarpeiden kuvaamiseen on monia eri työtapoja. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan karkealla tasolla toiminnalliset tarpeet, prosesseilla suunnitellaan työtavat. IT-ratkaisujen suunnittelussa tuotetaan erilaisia arkkitehtuurikuvauksia, näiden lisäksi saatetaan tuottaa vielä perinteisiä määrityksiäkin, kirjoittamalla käyttötapauksia tai vaatimusluetteloita. Parhaimmillaan eri työtavat tukevat toisiaan, pahimmillaan tehdään paljon päällekkäistä työtä ja lopputuloksena on lähinnä sekaannus. Kurssi avaa määritysprojektien osallistujille näkökulmia arkkitehtuurityön hyödyntämiseen.

Tietoarkkitehtuuri muun kehittämisen tukena (2 pv) Helsinki

26.-27.10.2017, 9-16:00

Onnistunut tietoarkkitehtuuri edistää prosessien parempaa sujuvuutta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Hyvä tietoarkkitehtuuri myös vähentää väärinymmärryksistä johtuvia ongelmatilanteita, kun eri osapuolet puhuvat samaa kieltä. Mallien tarkkuustaso ja sisältö voivat vaihdella sen mukaan, kuvataanko kokonaisarkkitehtuuria vai tehdäänkö tietojärjestelmän suunnittelua. Kuitenkin tietojen mallinnuksen menetelmät ovat samanlaisia. Kurssilla avataan näitä eri tilanteita ja annetaan vinkkejä siihen, mitä malleja voi käyttää referenssimalleina, jotta säilytetään yhtenäinen näkemys tiedoista. Käytettävät esimerkit ovat peräisin eri toimialoilta kuitenkin niin, ettei toimialan syvällistä osaamista tarvita.