Coala kurssit

Monissa Coalan toimeksiannoissa yksi tehtävä on siirtää osaamista tilaajan organisaatioon. Silloin pidämme pienimuotoisia koulutuksia osana toimeksiantoa. Asiakkaiden tarpeet ovat usein samankaltaisia, joten tarjoamme tietyt koulutukset myös avoimina kursseina. Kurssilla on mukavampaa, kun siellä on muitakin mukana!

Kurssitarjontamme ja sisällöt ovat itse kehittämiämme. Tuotamme kursseja alueille, joihin muilla ei ole tarjontaa, mutta asiakaskunnassamme selvää tarvetta. Koulutamme vain aiheita, joista meillä on laaja käytännön kokemus. Paras kurssi antaa eväät käytännön työhön.

Kurssit ilmoittautumistietoineen alla. Teemme yhteistyötä muiden kurssijärjestäjien kanssa, niinpä kurssimme löytyvät Oppia.fi kurssivalikoimasta.

Kurssien aikataulut alla, yrityskohtaisia voi tilata normaalisti, kaikki kurssimme löydät kurssiesitteestä.

Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti (2 pv) Helsinki

5.-6.6.2017, 9-16:00

Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Alussa käydään läpi lyhyesti käynnistyksen ja haltuunoton parhaat palat, seuraavaksi teemme arkkitehtuurissa tarvittavat oleellisimmat kuvaukset harjoitusten kera ja lopussa on vielä tiivistelmä tietoarkkitehtuurikurssistamme. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

Tehokas vaatimusmäärittely (2 pv) Helsinki

7.-8.6.2017, 9-16:00

”Eihän ketterässä tai leanissa projektissa tarvita vaatimusmäärittelyä!” Jos ei, niin millä perusteella sitten sovellus tai järjestelmä rakennetaan tai hankitaan? Osalle vaatimusmäärittely voi tarkoittaa runsasta määrää paperia ja kankeaa menettelyä. Joskus tarvitaan perusteellisempaa kuvaamista. Haasteena onkin tunnistaa, mikä on riittävä taso ja mitä kuvauksia oikeasti tarvitaan.

Tehokas vaatimusmäärittely –kurssilla paneudutaan sopivien vaatimusten kuvaustapojen ja tarkkuustasojen löytämiseen eri tilanteissa.

Mitoita oikein tietojärjestelmän ei-toiminnalliset vaatimukset (1pv) Helsinki

9.6.2017, 9-16:00

Tietojärjestelmiä tehdään toiminnallisten tarpeiden takia. Silti tietojärjestelmiin liittyy suuri joukko muitakin kuin suoraan toimintaan liittyviä vaatimuksia. Näitä kutsutaan ei-toiminnallisiksi vaatimuksiksi tai laatuattribuuteiksi eli laatuvaatimuksiksi. Lyhyesti sanottuna kyse siitä, että määritellään kuinka tietojärjestelmän pitää suoriutua tavoitellusta toiminnasta.

Puutteellisesti määritellyt laatuvaatimukset voivat estää valmiin tietojärjestelmän käytön. Liian tiukat vaatimukset taas tulevat hyvin kalliiksi ja saattavat olla mahdottomia toteuttaa. Laatuvaatimuksilla on aina oltava liiketoiminnalliset perusteet.

Kurssin painopiste on erilaisissa laatuvaatimuksissa ja niihin liittyvissä erityispiirteissä. Tällaisia luokkia ovat esimerkiksi helppokäyttöisyys ja käytettävyys, luotettavauus ja palvelutaso, suorituskyky eri ulottuvuuksineen, tietoturvan vaatimukset, kokonaisarkkitehtuurin asettamat vaatimukset, ylläpidon aiheuttamat vaatimukset jne.

Arkkitehtuuri ja määritykset – opi toimivat työtavat (1 pv) Helsinki

9.6.2017, 9-16:00

Liiketoiminnan vaatimusten ja toiminnallisten tarpeiden kuvaamiseen on monia eri työtapoja. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan karkealla tasolla toiminnalliset tarpeet, prosesseilla suunnitellaan työtavat. IT-ratkaisujen suunnittelussa tuotetaan erilaisia arkkitehtuurikuvauksia, näiden lisäksi saatetaan tuottaa vielä perinteisiä määrityksiäkin, kirjoittamalla käyttötapauksia tai vaatimusluetteloita. Parhaimmillaan eri työtavat tukevat toisiaan, pahimmillaan tehdään paljon päällekkäistä työtä ja lopputuloksena on lähinnä sekaannus. Kurssi avaa määritysprojektien osallistujille näkökulmia arkkitehtuurityön hyödyntämiseen.