Coala kurssit

Monissa Coalan toimeksiannoissa yksi tehtävä on siirtää osaamista tilaajan organisaatioon. Silloin pidämme pienimuotoisia koulutuksia osana toimeksiantoa. Asiakkaiden tarpeet ovat usein samankaltaisia, joten tarjoamme tietyt koulutukset myös avoimina kursseina. Kurssilla on mukavampaa, kun siellä on muitakin mukana!

Kurssitarjontamme ja sisällöt ovat itse kehittämiämme. Tuotamme kursseja alueille, joihin muilla ei ole tarjontaa, mutta asiakaskunnassamme selvää tarvetta. Koulutamme vain aiheita, joista meillä on laaja käytännön kokemus. Paras kurssi antaa eväät käytännön työhön.

Kurssit ilmoittautumistietoineen alla. Teemme yhteistyötä muiden kurssijärjestäjien kanssa, niinpä kurssimme löytyvät Oppia.fi kurssivalikoimasta.

Kurssien aikataulut alla, yrityskohtaisia voi tilata normaalisti, kaikki kurssimme löydät kurssiesitteestä.

Tehokas vaatimusmäärittely (2 pv) Helsinki

22.-23.1.2018, 9-16:00

”Eihän ketterässä tai leanissa projektissa tarvita vaatimusmäärittelyä!” Jos ei, niin millä perusteella sitten sovellus tai järjestelmä rakennetaan tai hankitaan? Osalle vaatimusmäärittely voi tarkoittaa runsasta määrää paperia ja kankeaa menettelyä. Joskus tarvitaan perusteellisempaa kuvaamista. Haasteena onkin tunnistaa, mikä on riittävä taso ja mitä kuvauksia oikeasti tarvitaan.

Tehokas vaatimusmäärittely –kurssilla paneudutaan sopivien vaatimusten kuvaustapojen ja tarkkuustasojen löytämiseen eri tilanteissa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja arkkitehtuuri (2 pv)

14.-15.2.2018, 9-16:00

Millaista elämä on 25.5.2018 jälkeen? Ehtiikö sitä edes ajattelemaan nyt? Kokonaisarkkitehtuuri on työtapa organisaation nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen ja analysointiin. Verrattuna moneen muuhun työtapaan on kokonaisarkkitehtuuri tehokas ja ilmaisuvoimainen, joten sen avulla suunnitelmien tekeminen ja ylläpitäminen on nopeampaa kuin monella muulla tavalla. GDPR:n mukaisena pysymiseen tarvitset työtavat, jotka jättävät aikaa myös projektityöhön. Tule tälle kurssille kuulemaan, miten arkkitehtuuri auttaa siinä!

Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti (2 pv) Helsinki

1.-2.3.2018, 9-16:00

Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Alussa käydään läpi lyhyesti käynnistyksen ja haltuunoton parhaat palat, seuraavaksi teemme arkkitehtuurissa tarvittavat oleellisimmat kuvaukset harjoitusten kera ja lopussa on vielä tiivistelmä tietoarkkitehtuurikurssistamme. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

Mallintaminen BPMN-kuvauskielellä (1pv) Helsinki

25.4.2018, 9-16:00

Kaiken kehittämisen lähtökohtana pitää olla organisaation toiminta ja sen prosessit. Onhan tarkoituksenmukaista ja järkevää, että erilaiset tekniset ratkaisut tukevat liiketoimintaa. Kehittämistarpeen mukaan pitää valita sopiva tapa ja taso kuvata toimintaprosesseja. Näistä jatkojalostamalla saadaan paljon tietoa ja ymmärrystä tietojärjestelmäpalvelujen kehittämiselle.

Osallistuja saa yleiskuvan ArchiMate®-kuvauskielestä ja sen käyttömahdollisuuksista. Hän oppii mallintamaan keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin kaavioita ArchiMate®-kuvauskielellä